Menu

Személyes adatok

A személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek

I.
Alapvető rendelkezések

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) rendelet (továbbiakban „GDPR") 4. cikkely 7. pontja alapján a személyes adatok kezelője a BIET EUROPE s.r.o. – társaság – székhely: Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, cégazonosító szám: 46937820. (a továbbiakban: "adatkezelő")
Adatkezelő elérhetősége: info@biet.hu, tel.: 0948 139 888
Személyes adat alatt értendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Az azonosítható természetes személy fogalma alatt értendő az olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely személyes adat, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

II.
A feldolgozandó személyes adatok forrásai és kategóriái

Az adatkezelő, az Ön által megadott saját adatait vagy azokat a személyes adatokat dolgozza fel, amelyek az Ön rendelésének teljesítésekor az adatkezelő tudomására jutottak.


III.
A személyes adatok kezelésének a törvényes okai és céljai

A személyes adatok kezelésének törvényes módjai a következők:
1. Az Ön és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pontja alapján
2. Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen marketingszolgáltatás biztosítása esetén (elsősorban az üzleti tájékoztatásokat és a hírleveleket illetően) a GDPR 6. cikkely (2) bek. f) pontja alapján
3. Az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing szolgáltatás céljából történő adatfeldolgozáshoz (elsősorban az üzleti tájékoztatásokat és a hírleveleket illetően) a GDPR 6. cikkely (1) bek. a) pontja alapján, összevonva az információs szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7.§ (2) bek. rendelkezésével, amennyiben sem árucikk, sem szolgáltatás megrendelésére nem került sor.
A személyes adatok kezelésének a céljai:
1. Az Ön megrendelésének a feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a rendelés során a megrendelés sikeres feldolgozásához szükséges személyes adatok (név, cím, elérhetőség) kikérésére kerül sor; a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a személyes adatok hozzáférhetősége szükséges követelmény, mivel a személyes adatok ismerete hiányában a szerződéskötés meghiúsulna, tehát az adatkezelő sem lenne képes a szerződést teljesíteni
2. üzleti tájékoztatások küldése és egyéb marketing tevékenységek végrehajtása.
A GDPR 22. cikkelye értelmében az adatkezelő automatikusan egyéni döntést nem hozhat. Az adatfeldolgozáshoz Ön az egyértelmű hozzájárulás szükséges.

IV.
Az adatok megőrzési ideje


Az adatkezelő személyes adatokat tárolja:
1. Az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
2. Mindaddig, amíg a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásra nem kerül, legfeljebb 10 évig, ha a szerződés teljesítése szempontjából a feldolgozott személyi adatok alapfontosságúak.
3. A személyes adatok megőrzési idejének a letelte után az adatkezelő a személyi adatokat kitörli.

V.
A személyes adatok átvevői (adatkezelő alszállítói)

A személyes adatok átvevői azok a személyek, akik,
- részt vesznek az áruk/szolgáltatások kézbesítésében/fizetések szerződésszerű teljesítésében
- biztosítják a webshop üzemeltetését nyújtó szolgáltatásokat és a webshop működtetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat
- marketing szolgáltatásokat nyújtanak
Az adatkezelőnek nincs szándékában harmadik félnek, harmadik (Európai Közösségen kívüli) országnak vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani a személyes adatokat.
Marketing és támogató szolgáltatásokat nyújtó üzemeltetők
- Google analytics – sütik rögzítése és webhasználat
- Google Adwords – sütik rögzítése és webhasználat
- Google vásárlások – felülvizsgálati kérelem, rögzíti az e-mailt, amennyiben ehhez a rendelési folyamat keretében Ön is hozzájárul
- Heuréka – rögzíti a konverziókat és az e-mailt a „vásárlók által igazolt" szolgáltatások számára

VI.
Az Ön jogai

A GDPR irányelv által meghatározott feltételekkel Önnek a
- GDPR 15. cikkelye alapján joga van hozzáférni a saját személyes adataihoz
- GDPR 16. cikkelye alapján joga van helyesbíteni a személyes adatait, vagy a GDPR 18. cikkelye alapján az adatkezelést korlátozni
- GDPR 17. cikkelye alapján joga van a személyes adatainak a törléséhez
- GDPR 21. cikkelye alapján joga van tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen
- GDPR 20. cikkelye alapján joga van az adatok hordozhatóságához, kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti továbbítását
A jelen feltételek 3. pontja szerint joga van, hogy az adatkezelő postacímére vagy e-mail címére írásban vagy elektronikus úton küldött értesítésével a hozzájárulását visszavonja. A beleegyezését bármikor visszavonhatja a saját ügyféli számlája útján is
Jogában áll továbbá panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hatóságnál, ha úgy véli, hogy a személyes adatokhoz való jogát megsértették.

VII.
A személyes adatok biztonságának a feltételei

Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében
Az adatkezelő az elektronikus és a papír alapú személyes adatok biztonságos tárolása érdekében minden technikai intézkedést megtett, különös tekintettel a biztonságos/titkosított internetes hozzáférésre, az adatbázisban tárolt ügyféli jelszavak titkosítására, valamint a rendszer keretében teendő rendszeres programfrissítésekre és a rendszeres adatmentésekre
Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá

VIII.
Záró rendelkezések


A kitöltött online megrendelőlap, vagyis a megrendelés elküldésével hitelesíti, hogy Ön tájékoztatva lett a személyes adatokra vonatkozó feltételekről, és azokat teljes egészében elfogadja.
Az adott feltételekkel Ön az egyetértést fejezi ki az online űrlapon lévő hozzájárulás mező megjelölésével. A hozzájárulás mező megjelölésével megerősíti, hogy a személyes adatokra vonatkozó feltételekről Ön tájékoztatva lett, és azokat teljes egészében elfogadja.
A jelen feltételeket az adatkezelő jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A személyes adatokra vonatkozó feltételek újabb változatát a honlapján közli, egyúttal az adatkezelőnek megadott- e-mail címére elküldi Önnek a jelen feltételek új változatát is.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Cookies

Ez a weboldal sütiket használ. Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

Adatvédelmi irányelvek

Részletek megjelenítése
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

A termék a kosárba került
Folytassa a vásárlást Megrendelni